Училища

Министърът: Проблемът не е в броя на университетите, а в качеството им

„Въпросът с броя на университетите и дейността им е една особено чувствителна, даже болезнена тема, след като имаме над 50 висши училища. Вземаме мерки за развитието на колежи, особено предвид дуалното образование, но това е друг въпрос“, обясни в интервю за „Стандат“ образователният министър проф. Тодор Танев.

„Да поясня за университетите обаче: проблемът не е в броя, пропорционално той е подобен на много други страни. Проблемът е в качеството, а там разлики естествено има. За да прокараме промените тук, се нуждая както от силен политически гръб, така и от подкрепата на по-голямата част от ректорите на висшите училища“.

„Съществуват множество идеи, по които очакваме инициативите и мнението на съответните академични тела, а и на обществеността. Съвсем като пример мога да посоча възможността да се обсъжда някакъв вид агломериране на някои технически висши училища и развойни институти по словашкия пример с оглед оптимизиране на изследователската им база и обогатяване на възможностите за преподаване, ако те изявят подобно желание“.

„Или известно федериране на някои от автономните академии по изкуствата, УниБИТ и други с подобен профил в, примерно, университет по културата, с мотива, че това може да облекчи проблемите на всеки или би катализирало полезния трансфер на преподаватели и ценности в по-общото духовно пространство. Да повторя, съществуват европейски възможности да променим формулата и да оптимизираме финансирането на висшите училища, като имаме предвид българските традиции в широката област на образованието“.

„Всички мерки трябва да водят до едно – повишаване на качеството, а за целта ще е задължително изследването на ефектите от въздействията“, завърши проф. Танев.