Мнения

Министърът приветства новия председател на БАН

Вчера в Българската академия на науките се състоя церемония по встъпването в длъжност на новоизбрания председател на БАН- акад. Стефан Додунеков.

На церемонията по символичното предаване на ключа на Академията министър Сергей Игнатов заяви:

„Искам да връча Почетния знак на Министерството на образованието, младежта и науката на акад. Съботинов, с което благодаря за всичките му усилия, които той положи за модернизирането и реформирането на БАН. Имали сме много спорове, влизали сме в тежки дискусии, но всичките тези спорове са били за търсене на най-добрия път за реформа на българската наука. Вярвам, че този диалог ще продължи вече без толкова драматизъм и в бъдеще“, приветства новия председател министърът на образованието Сергей Игнатов, цитиран от пресцентъра на МОМН.

„Убеден съм, че това, което бе предприето много успешно, ще бъде продължено от новия председател акад. Додунеков.“

При получаването на Почетния знак на МОМН акад. Съботинов сподели, че приемствеността има изключително значение за институцията БАН.Той подчерта, че академик Додунеков е избран със значително мнозинство заради представената  програма, която има реалистичен характер. Тя е насочена със своя прагматизъм за решаване на проблемите в българското общество.

„През цялата си 140-годишна история БАН се е реформирала основно по две логики – едната е, която следва развитието на науката и научните изследвания и другата – развитието на обществените отношения в България“ – поясни акад. Додунеков и подчерта, че предприетата през последните две години реформа вече дава сериозни плодове.

„Моите впечатления от работата на преструктурираните институти са много добри. Изключително важно е БАН да работи по нашите български национални приоритети. Приоритети, които идват както от изискванията на обществото като цяло, така и от управлението на българската държава. Академията е в пълна готовност да участва в реализацията на приетите от държавата стратегии. Основна цел в близките години е създаването на икономика на знанието. Много важен е въпросът, свързан с националния идентитет и особено с националната сигурност“.

 Като изрази задоволство от положителното отношение на българското общество към БАН, което е стимулиращ фактор, акад. Додунеков благодари на министър Игнатов и изрази убеденост, че Българската академия на науките може да разчита на Министерството на образованието, младежта и науката и на Министерския съвет.