Училища

Министърът посети гимназия във Видин

Проф. Анелия Клисарова посети Професионална гимназия „Проф. Асен Златаров“ във Видин. В гимназията учи Андреа Петрова, която влезе в ролята на министър на образованието и науката за 1 ден на 12 март 2014 г., информира пресцентърът на МОН.

Проф. Клисарова и Андреа, заедно с директора инж. Мариета Георгиева, Мирела Питкова – министър за един ден на труда и социалната политика и началника на Регионалния инспекторат във Видин за 1 ден Мария Тодорова разгледаха кабинетите по практика в гимназията.

След като разгледа училището министър Клисарова се срещна с учителите и учениците в Конферентната зала на гимназията. В хода на разговора младежите поставиха въпроса за натовареността на учебния процес. Те бяха категорични, че 12. клас може да е времето за професионална подготовка или т.нар. предуниверситетски клас.

„Трябва да помислим за по-раздвижен модел на обучението в 12-ти клас“, коментира министър Клисарова. По думите й подобен модел би могъл да се обмисли и да се въведе.

Учениците предложиха да се учат повече чужди езици, а учителите поставиха проблема за липсата на съвременни учебници и учебни помагала по професионалните предмети. Директорът на гимназията обяви, че започват работа по нов проект, свързан с електронното съдържание на учебния материал.

Планът предвижда учениците да се запознават предварително с новия урок, а в час да се дискутират и доразвиват темите. Проф. Клисарова пое ангажимент да свърже екипа от ученици, които работят по проекта, с ИКТ специалистите от министерството.