Мнения

Министърът: Още следващата седмица може да бъде обявена новата сесия на ФНИ

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова обяви, че част от условията за ОП НОИР е била и Стратегията за развитие на висшето образование, по която вече има постигнато съгласие и се очаква скоро да бъде приета от Министерския съвет.  

„Почти 90% е готова и пътната карта за научна инфраструктура. Получихме 27 предложения, които минаха през международно оценяване. 11 от тях са оценени с много добра  и отлична оценка. Предложението на комисията е  два от тях да бъдат обединени, защото са сходни. По отношение на високотехнологичните научни центрове постъпиха 56 предложения. В момента се преглеждат, за да стане ясно дали отговарят на международните стандарти и изисквания. Ще се проведе и конкурс за външна оценка и считам, че ще имаме одобрени проекти до края на годината, което пък ще позволи да участваме в „Хоризонт 2020“, обясни министърът.

Проф. Клисарова не подмина и темата за Фонд „Научни изследвания“. Тя съобщи, че след съгласуване на правилника на ФНИ, всеки момент очаква да бъдат съгласувани с Министерство на финансите и насоките за кандидатстване за нова сесия. Според нея е напълно възможно, още следващата седмица да бъде обявена новата сесия.

„Съгласуването ще позволи да работим спокойно, защото, както знаете, заради липсата на такова, бяхме глобени с 8 млн. лева“, припомни министър Клисарова.