Мнения

Министърът откри новата учебна година

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова откри новата учебна 2013-2014 г. в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна. През тази година в училището ще се обучават 156 деца от цяла България.

Всеки от учениците получи специално поздравление от министър Клисарова за първия учебен ден, отпечатано на брайловата азбука.

„В този празничен ден искам да поздравя всички. Пред вас, деца, стоят нови предизвикателства – да овладеете знания и умения, които ще ви поведат в живота напред, ще ви направят по-успешни. На родителите искам да кажа, че екипът на Министерството ще продължава да създава условия за нормална работна и учебна среда“, каза министър Клисарова, цитирана от пресслужбата на МОН.

Тя отправи и специални поздравления към учителския колектив на СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов“.

„Видях как днес децата ви прегръщат и целуват и това, ако не е мотивация за работа, не зная какво друго е. Вие сте герои“, каза министърът.

Професор Клисарова съобщи, че Министерството на образованието и науката отпуска необходимите 147 401 лв. за ремонт на покрива на училището. Тя връчи символичен чек на директор Жулиета Петкова, която благодари за помощта на МОН, както и за новите кабинети по проект „Включващо обучение“, специализираната екипировка на брайловата печатница, учебно-технически средства за качествено обучение, оборудване за кабинета по физиотерапия.

„По този проект през лятото имахме обучение на деца, родители и ресорни учители за интегриране в общообразователните училища”, каза още Жулиета Петкова. Министърът на образованието и директорът откриха и нов компютърен кабинет, финансиран от МОН и Майкрософт.