Мнения

Министърът открива среща по стратегическата рамка за развитието на образованието

Днес, 12 ноември 2012 г. в 14:30 часа в хотел „Шератон“ министърът на образованието Сергей Игнатов ще участва в откриването на среща на тема „Подготовка за новия програмен период“ по общата стратегическа рамка за развитието на образованието, изследванията и науката на Европейския съюз за периода 2014–2020 г.

В рамките на срещата с участието на представители на Европейската комисия министърът ще представи концепция за Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020.