Мнения

Министърът открива среща на тема ”Бъдещето на 80 милиарда евро за наука и изследвания. Къде сме ние?”

На 26 юни 2012 г., в 10:00 ч. в зала “Александър” на хотел “Радисън Блу”, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще открие среща на тема “Бъдещето на 80 милиарда евро за наука и изследвания. Къде сме ние?”, на която ще бъде представена бъдещата рамкова програма на ЕС за наука и иновации “Хоризонт 2020”, съобщава пресцентърът на МОМН.

Приветствие към участниците ще отправи г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

В рамките на събитието началникът на отдел „Рамкова програма” в Генерална дирекция “Наука и иновации” на Европейската комисия, г-н Брендън Хоудън,  ще представи общата рамка на програмата за наука и иновации “Хоризонт 2020” (2014-2020), както и развитието на преговорите по  предложения от Европейската комисия законодателен пакет.

Бъдещата Рамкова програма “Хоризонт 2020” ще бъде представена в още два града:

на 25 юни от 9:00 г. в гр. Бургас,  хотел “Приморец”
на 27 юни от 10:30 ч. в гр. Пловдив,  Новотел “Пловдив”, Зала “Пловдив”.

За участие в дискусиите са поканени представители на университетите, изследователските институти, бизнеса, неправителствени организации и други заинтересовани страни, които имат опит и интерес към участие в Рамковите програми на ЕС за наука и иновации.