Мнения

Министърът обяви какво ще направи първо след приемане на Закона

„Това, което в момента предварително правим, са 17-те държавни стандарта, един от които включва предмета гражданско образование. В момента, в който законопроектът се приеме, ние ще знаем какво от държавните стандарти ще направим с необходимата доза съгласие“, обяви министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Необходима е реформа, защото имаме глобализация, европейско членство, защото имаме газови интереси, които ни държат като в примка нас, българите, защото имаме криза. И не можем да продължим със старото, а за да имаме реформа, трябва да имаме реформирани държавни образователни стандарти. С това първо ще се заемем“, допълни той.

Държавните образователни стандарти са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане.