Мнения

Министърът обеща широко обществено обсъждане на стратегията за висшето образование

Проектът за стратегия за висшето образование ще бъде подложен на широко обществено обсъждане, увери днес в Бургас министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

Тя, главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директорът на ресорната дирекция Мария  Фъртунова. взеха участие в работна среща с изпълнителния състав на НПСС, в която основната тема беше подготвения проект на стратегия за висше образование.

Студентите представиха собствените си виждания и искания, свързани с финансирането на висшите училища, тяхното управление и акредитация. Министър Клисарова ги увери, че работещите техни предложения ще бъдат взети под внимание.

Представителите на НПСС поставиха и въпроси, свързани с битовите условия в общежитията и бъдещи ремонти на сградите им. Те поискаха и промяна на разпоредбата, която да позволява студенти с изявени успехи в направления спорт, изкуства и други, да имат право на месечна стипендия.

Двете страни се договориха Националното представителство на студентските съвети да организира в различните градове на страната дискусии между младите хора по проекта за стратегия за висшето образование. Резултатите ще бъдат предоставени на Министерството на образованието и науката на бъдеща среща.