Министърът обеща широко обществено обсъждане на стратегията за висшето образование

Министърът обеща широко обществено обсъждане на стратегията за висшето образование

Проектът за стратегия за висшето образование ще бъде подложен на широко обществено обсъждане, увери днес в Бургас министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

Тя, главният секретар на МОН Красимир Вълчев и директорът на ресорната дирекция Мария  Фъртунова. взеха участие в работна среща с изпълнителния състав на НПСС, в която основната тема беше подготвения проект на стратегия за висше образование.

Студентите представиха собствените си виждания и искания, свързани с финансирането на висшите училища, тяхното управление и акредитация. Министър Клисарова ги увери, че работещите техни предложения ще бъдат взети под внимание.

Представителите на НПСС поставиха и въпроси, свързани с битовите условия в общежитията и бъдещи ремонти на сградите им. Те поискаха и промяна на разпоредбата, която да позволява студенти с изявени успехи в направления спорт, изкуства и други, да имат право на месечна стипендия.

Двете страни се договориха Националното представителство на студентските съвети да организира в различните градове на страната дискусии между младите хора по проекта за стратегия за висшето образование. Резултатите ще бъдат предоставени на Министерството на образованието и науката на бъдеща среща.

Коментари във Facebook