Мнения

Министърът: Новият закон поставя детето в центъра на образователния фокус

„Новият закон е добър, защото е адекватен на 21-ви век, на европейското ни членство и на ситуацията на световна глобализация, в която се намираме“, смята министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Той поставя във фокуса детето с неговата личностна характеристика. Досегашната образователна система осредняваше децата. Тестовете и матурите, с които ги оценяваме, мерят средностатистическото постижение, без да се съобразяват с това, че децата имат таланти – не само художествени или математически, но и във всяка област на обществения живот“, допълва той.

„Образованието би следвало да има предвид тези специфични таланти и да финансира тяхното отглеждане. Проектозаконът създава известна автономия на училищата да пишат сами учебните програми, разбира се, поставени в някакви рамки“.

„Това означава, че ще могат да адаптират задължителното учебно съдържание към профилите на децата, с които работят. Предоставя се и възможност за по-свободно образователно творчество на учителите“, каза още министърът.