Учители

Министърът: Новият закон не е усмирителна риза

Учителите се надяват, че Законът за предучилищното и училищното образование наистина им дава възможност за творчество, потвърдиха преподаватели от Плевен, Ловеч и Габрово пред министъра на образованието и науката Меглена Кунева. Тя ги увери, че Министерството на образованието и науката смята да инвестира в учителите, за да им развърже ръцете и те да могат да приложат новия закон.

„Този Закон не е усмирителна риза, а кутия с инструменти. Да, има много задължения, но има и възможност да избираш“, посочи Кунева.

От името на Министерството тя обеща обучения и пълна подкрепа за учителите, които в днешния ден трябва да се конкурират с информацията от интернет и социалните мрежи, и подчерта, че новият закон е необходим на новото поколение.

Кунева и началниците на инспекторатите по образованието от Плевен, Ловеч и Габрово поеха ангажимент да организират обучения за учителите по новите учебни програми за първи и пети клас. Те обещаха също инспекторатите да бъдат добронамерени и толерантни към учителите, които по-свободно водят обучение по разписаните часове в учебните планове. Няма да има тормоз, увериха началниците на инспекторати.

Началните учители поставиха въпрос и за текста в Закона, който не позволява децата до четвърти клас да повтарят класа. Министър Кунева им обясни, че Законът трябва да бъде спазен. Нека да се види ситуацията след две години и евентуално тогава, ако се налага, да се мисли за искане на промяна. Учителите настояваха по нов начин да се прави националното външно оценяване на децата след четвърти клас, за да се отчитат реално техните знания и способности.