Училища

Министърът на спорта: Ще ремонтираме две спортни училища

На следващото си заседание, на което ще бъде приета актуализацията на „Бюджет 2013“ Министерският съвет ще вземе решение за отпускане на 3.6 млн. лв за ремонт на спортните училища в Плевен и Пловдив, обяви днес министърът на младежта и спорта проф. Марияна Георгиева.

Това тя обяви по време на отчета си за първите 100 дни в министерството на младежта и спорта.

„Пристъпваме спешно към процедурите за ремонт на тези две държавни спортни училища, което е сериозен знак на кабинета за реална политика в областта на спорта“, посочи Мариана Георгиева.

„Спортните училища са възлова структура в областта на спорта“, каза още министърът.