Училища

Министърът на спорта доволен от работата в спортните училища

Министърът на спорта Свилен Нейков се срещна в Пловдив с ръководствата на 23-те спортни училища у нас, в които през настоящата учебна година се обучават 6 800 ученици по 30 вида спорт.

Съвещанието продължи три дни и на него присъстваха също заместник- министрите Иван Ценов и Лазар Каменов, ресорните директори от МФВС, представители на Национална спортна академия „Васил Левски“, експерти от Министерството на образованието, младежта и науката.

Министърът отчете напредък в изпълнението на един от основните приоритети в политиката на Министерството на физическото възпитание и спорта, а именно създадената мрежа от пет държавни спортни училища в градовете София, Варна, Бургас, Русе и Плевен, към коите скоро ще се присъедини и това в Пловдив.

„Приоритет е превръщането на спортните училища в центрове за изграждане на резерв от перспективни състезатели за националните отбори, които да представят достойно страната на олимпийските игри след осем години, каза министър Нейков.

„Нашите намерения са свързани с подобряването на материалната ви база, битовите условия в училищата и общежитията, осигуряване на качествено хранене и възстановяване, кадровото и научното обезпечаване на подготовката на спортистите“, каза още шефът на ведомството, цитиран от пресслужбата на МФВС.

Иван Ценов обърна внимание на ролята на българските спортни федерации и необходимостта от осъществяване на координацията с тях по отношение определяне на приоритетни центрове по съответния вид спорт.

На работната среща беше представена разработената система за оценяване на резултатите на учениците в спортните училища, която включва нормативи за оценка на физическите качества и специалните показатели на състезателите по 30 вида спорт, включени в учебната програма на спортните училища, от пети до 12-ти клас, по пол, категории и дисциплини.

Чрез нея ще се създадат условия за проследяване динамиката в развитието на физическите качества и на специалните за съответния спорт показатели в различните периоди на учебно-тренировъчния процес.