Ученици

Министърът на младежта отчете тревожни тенденции при отпадането от училище

Около 20% от учениците имат свободни часове веднъж или два пъти седмично и това е стабилна тенденция от 2009 г. насам, се казва в доклада за младежта, приет от правителството през тази седмица.

10% пък са оставали на поправителен изпит или са повтаряли учебната година, а при 4% от учениците това се е случвало повече от веднъж, четем в материал във в-к „Сега“.

Министърът на младежта проф. Мариана Георгиева определи като тревожни тенденциите при отпадането от училище и младежката безработица.

Според нея в последните две години всички показатели са с отрицателен знак – увеличен е процентът на младежката безработица, увеличен е процентът на отпадащите от образователната сфера ученици и младежи, намален е процентът на броя на студентите.

Докладът показва, че повече от половината от децата, прекъснали образованието си са между пети и осми клас, а малко под половината са от началното училище. Целта пред страната ни е да намали броят на отпадащите от системата на 11% до 2020 г.