Мнения

Министърът: Много е важно да приемем Новия закон

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев наблегна на важността на приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование като основен инструмент за промяна на философията на училищното образование с оглед на промените, настъпили в общественото развитие от далечната 1991 г., когато е бил приеман действащият в момента закон.

Това той изтъкна на традиционната годишна среща с образователни лидери, която се проведе в „Камчия“.

В нея участваха началниците на регионалните инспекторати по образование от всички 28 области, директорите на ресорните дирекции в МОН, директорът на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, представители на Института за изследване на населението и човека към БАН  и др.

Събитието бе ръководено от заместник-министър Ваня Кастрева.

На срещата бе направен анализ на резултатите от изминалата учебна година; представиха се перспективите пред преподаването и ученето, резултатите от международното изследване за учители TALIS 2013; промените при съгласуването на Списък – Образец 1, 2 и 1а и резултатите от изследване на подходите на учителите за мотивиране на учениците за учене.

В работата на срещата участваха и Янка Такева – председател на СБУ, както и Лилия Христова – директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в община Варна.