Ученици

Министърът към първокурсници: Трябва да продължите делото на основателите на СУ!

„Вие сте тези, които трябва да продължите делото, започнато от основателите на най-престижното висше училище в България, което днес е Вашият Университет“, обърна се към първокурсниците в СУ „Св. Климент Охридски“ служебният министър на образованието доц. д-р Румяна Коларова.

Тя подчерта, че те са тези, които ще имат по-големи възможности, но и по-голяма отговорност да оправдаят надеждите на своите преподаватели, на своите родители, на цялото общество.

Те ще бъдат и първите студенти, които ще се ползват от приоритетите и политиките, очертани от Стратегията за развитие на висшето образование в Република България, както и от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 година.

Именно те са тази, които ще подготвят пътя за цялостното развитие на личността и нейната професионална реализация, а така също и за социалната и гражданската роля на индивида като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждането на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите.