Училища

Министърът: Има някои съществени въпроси около предмета “Религия“ в училище

Съществува възможност за изучаване на религия като самостоятелен предмет в разширената подготовка, в избираеми и във факултативни учебни часове, т.е. в това отношение разликите между стария и новия закон са единствено терминологични, стана ясно от отговор на министър Кунева по време на петъчния парламентарен контрол в Народното събрание.

Според нея по-съществените въпроси обаче продължават да стоят на дневен ред, а именно: дали е редно религията да се учи конфесионално; какво да е учебното съдържание; по какви учебници да се преподава; от кого да се преподава – от лица с педагогическо образование, или от духовни лица; дали трябва да се изучава само традиционната религия, или да има учебни предмети и по други вероизповедания?

„При вземането на тези решения не трябва да забравяме, че българското образование е светско, както и че Конституцията на Република България прогласява за ненакърнима свободата на избор на религиозни или атеистични убеждения“, каза в заключение министърът на образованието и науката.