Мнения

Министърът заминава за Дания

На 1 и 2 февруари 2012 година, в Копенхаген, министър Сергей Игнатов ще участва в Неформален съвет на министрите по наука и Конференция на министрите, посветени на новата Програма на ЕС за наука и иновации „Хоризонт 2020“, информира пресслужбата на МОМН.

Програмата на Европейския съюз за наука и иновации „Хоризонт 2020“ е най-същественият инструмент на Европейския съюз за финансиране на науката, чрез който ще се изпълнява инициативата Иновационен съюз, и чрез който се определят приоритетите на Европа за периода 2014-2020 г. С тази Конференция се поставя началото на дебатите по пакета документи за  проекта на Европейската комисия за Програмата.

Датското председателство на ЕС има амбицията за постигане на общ подход по предложения пакет от документи. Очаква се  предложението на Програмата „Хоризонт 2020“ да бъде окончателно одобрено от Съвета и Парламента в средата на 2013 г., за да могат първите конкурси на програмата да стартират от  1 януари 2014 г.

В първия ден на Конференцията, след въвеждаща пленарна сесия, разговорите ще бъдат организирани в 3 работни семинара по трите основни стълба на програмата:

  • Наука на границата на познанието
  • Водеща индустриална инициатива
  • Социални предизвикателства

Министър Игнатов ще вземе участие в семинара „Науката на границите на познанието“.

В условията на икономическа криза, слаб ръст на националните бюджети за наука и иновации, успешното участие на България в „Хоризонт 2020“ е определящо, тъй като ще позволи достъпа на български учени до знание, научна инфраструктура, научни лаборатории в цяла Европа и в развитите индустриални партньори на Европа като САЩ, Япония и др.

Новата научно-иновационна програма ще даде възможност за изграждане на публично-частни партньорства и за засилване ролята и участието на бизнеса при генерирането и използването на ново научно знание.