Мнения

Министърът е за начало на 1 септември

Решение за промяна на деня за начало на учебната година все още няма, но министърът на образованието Сергей Игнатов сподели, че желанието му е учениците в България да влизат в час от 1 септември.

Евентуална промяна на датата ще бъде уточнена с приемането на Закона за средното образование, който се очаква да влезе за обсъждане в парламента до един-два месеца.

Игнатов се аргументира с това, че учениците трябва да бъдат натоварени интензивно за по-съкратен период, в края на който трябва са има малка почивка и отново да следва по-натоварена учебна програма.

„Въпросът с втория учебен комплект и разтоварването на чантите е задействан. Ясно е, че напълно няма да бъде решен още тази година, но се работи по него“, каза министърът.

„Основната задача е да премахнем свръхакадемизмът в училище, дори и да е с цената на някакви пропуски. Искаме училището да учи на реални неща, които ще влязат в употреба на децата“, обясни още Сергей Игнатов.