Мнения

Министърът е за запазване размера на студентските такси

Министър Николай Милошев ще обсъди с ректорите на ВУЗ-овете у нас възможността да не бъдат повишавани таксите за обучение през следващата академична година.

„Ще разбера техните причини за исканите увеличения, затова докъде биха могли да отстъпят“, категоричен е министърът.

Много ми се иска, ако можем тази година да оставим положението от миналата, разбира се, трябва с тях да се консултирам дали това е възможно“, заяви Милошев.