Ученици

Министърът: Държавата се стреми да даде качествено образование на всички деца

Световната банка неотдавна констатира, че училището ни отрано разделя децата на бедни и богати и само по-заможните имат достъп до качествено обучение. По този повод министърът на образованието проф. Тодор Танев коментира пред „Стандарт“:

„Защо трябва Световната банка да ни казва неща, които са очевидни, и ние да се впечатляваме от това. Разбира се, че констатацията на банката е вярна, но тя не се отнася за цялата система на българското образование“.

„Нещо повече, подобна ситуация има не само в България и от тази гледна точка може да се определи като световен проблем. Българската държава ще се стреми да даде качествено образование на всички деца, независимо от имотното състояние на техните родители или пък принадлежността им към различни етнически групи“.

„По този въпрос работим отблизо с Обществения съвет и вече създадохме специфични работни групи.