Мнения

Министърът: Дуалното образование е ключова мярка в Стратегията за професионалното обучение

Ключова мярка в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение е осигуряването на възможност за организиране на професионално обучение чрез работа – т.нар. дуално обучение, отбеляза в парламента министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

За нейното реализиране са утвърдени учебни планове, разработени в сътрудничество с бизнеса. МОН работи по няколко проекта и програми за  практическо обучение в реална работна среда, включително дуално обучение, сред които са:

Проект „Домино“, осъществяван с швейцарска подкрепа за въвеждане на елементи на дуалното обучение в българската образователна система;

Пилотен австрийски проект „Дуално обучение в България“, осъществяван с подкрепата на Търговската камара на Австрия;

Проект „Ученически практики“, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с включени над 5000 работодатели и успешно провели практика над 46 хиляди ученици.