Учители

Министърът: В началото на 21-ви век се търсят “просветни специалисти“

Министърът на образованието проф. Тодор Танев поясни, че в началото на ХХІ-ви век се търси изграждането чрез образователната система на „просветени професионалисти“, които са достатъчно гъвкави и мотивирани да се развиват самостоятелно, съобразно изискванията и  потребностите на обществения и икономическия живот.

Според проф.Танев предлаганите реформи ще позволят младите хора да участват в изследванията, за да произвеждат иновативни крайни продукти, като в тази насока бъдат подпомогнати в равна степен от учителското съсловие, от МОН и бизнеса.

Предложенията на проф. Танев срещнаха подкрепата на останалите участници, които се изказаха по време на Съвета по образование и наука към държавния глава, който заседава в края на миналата седмица на тема „Качество на образованието и пазар на труда“