Училища

Министърът вярва в дългосрочния успех на новия Закон за развитие на академичния състав

Вчера, 19 декември 2011 г. в Лесотехническия университет Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката, присъства на тържествената церемония по връчване на дипломи за присъдена образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, както и за академичните длъжности „доцент“ и „професор“ по новия Закон за развитие на академичния състав в Република България.

Министър Игнатов поздрави всички, които получиха своите степени и звания и подчерта, че това е тяхно лично постижение, техен личен успех, предава пресцентърът на МОМН.

Реформата и новият Закон за развитие на академичния състав в България ще имат дългосрочен успех, според проф. Игнатов. Той е убеден, че това ще доведе до повишаване отговорността на университетите и до намаляване на броя им, до по-голяма динамика и по-опростени процедури.

Министър Игнатов отбеляза, че световната тенденция за повишаване на таксите за обучение ще доведе до диференциация и ще даде възможност на отличните студенти да се обучават безплатно.