Мнения

Министърът връчи сертификати на участниците в “Училище за здраве“

Деца от десет столични училища, родители и учители участваха в обучения за здравословен начин на живот „Училище за здраве”, водени от доц. Светослав Ханджиев, дм, председател на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев“ при Съюза на българските медицински специалисти (БАСОРД ) в курортен комплекс „Албена“.

„Училище за здраве“ се провежда в рамките на Общоевропейския проект EPHE, а инициативата е под патронажа на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, която днес поздрави участниците и връчи сертификати на всички деца.

Проектът EPHE е финансиран от Европейската комисия и се осъществява съвместно със Световната здравна организация. Основава се на методологията, по която е разработена и програма „Здрави деца в България“. Има за цел да анализира добавената стойност в държавите, в които се осъществяват програми за намаляване на социално-икономическата неравнопоставеност в областта на здравословното хранене и физическа активност при семейства с деца на възраст от 6 до 12 години. В рамките на проекта, в продължение на три години, ще бъдат изследвани хранителните навици и начин на живот на 1100 деца и техните семейства в 7 държави от Европейския съюз, сред които и България.

Министерството на образованието и науката подкрепи пилотния проект на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (БАСОРД) от програмата „Здрави деца в България”, който се осъществи през 2011/2012 г. и беше насочен към превенция на затлъстяването в ранна детска възраст.   В него се включиха десет училища от София – 20. ОУ, 41. ОУ, 47. СОУ, 104. ОУ, 73. СОУ, 121. СОУ, 126. ОУ, 8. СОУ, 55. СОУ и ЧСОУ „Свети Георги”.

Д-р Теодора Ханджиева-Дърленска проведе обучение на всички аниматори, които работиха с децата на тема „Здравословно хранене“, засягайки основните принципи на балансираното хранене и основните групи хранителни продукти. На базата на изготвените графици аниматорите проведоха по две занимания с всеки от класовете, включени в програмата „Основи на балансираното хранене и представяне на хранителната пирамида”. Мониторингът по програмата показа, че всички дейности са реализирани по график и в срок. В резултат на констатираните постижения, предстои нов етап по програмата „Здрави деца в България”, който включва участие в тригодишен европейски проект – EPHE.

МОН подкрепи и новия етап от програмата „Здрави деца в България“, който има за цел да изследва и предложи методи за насърчаване на здравословния начин на живот, финансиран от Европейската комисия. В него участват 7 европейски държави: България, Гърция, Румъния, Франция, Белгия, Португалия и Холандия и учени от 7 европейски институции.

В период от 3 години трябва да се проведат три изследвания и да се оцени дали методологията на програмата „Здрави деца”, базирана на принципа на EPODЕ, може да допринесе за здравословен начин на живот сред местните общности.

Програмата предвижда през май 2013 г., май 2014 г. и април 2015 г. разпространение и събиране на анкети за първоначално изследване, в които са включени 200 семейства – родители на деца в предучилищна група или първи клас. Анкетите се изготвят на международно ниво и са напълно еднакви за всички 7 държави, с оглед стандартизация на изследването и съпоставимост на данните.