Мнения

Министърът връчва договори за финансиране

На 29 април в 13:00 часа, в залата на 5 етаж в МОМН, министърът на образованието, младежта и науката, чл.-кор. Николай Милошев, ще връчи тържествено договорите на одобрените за финансиране кандидати по две схеми.

Това са „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ и „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“, предава пресцентътът на МОМН.

Ще бъдат връчени общо 27 договора на общата стойност над 4 000 000 лева.