Училища

Министърът връчва договорите на одобрените по програма “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“

На 29 март 2012 г., четвъртък, от 10:00 часа в зала „Сердика“ на „Шератон София хотел Балкан“, министър Сергей Игнатов ще връчи договорите на 12-те висши училища, одобрени за финансиране по програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, информира пресцентърът на МОМН.

Тази операция, на стойност 8 милиона лева, се финансира в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта й е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Висшите училища в цялата страна имаха възможността да кандидатстват на конкурентен принцип със свои проекти на стойност до 800 000 лева.

Предвидено е в рамките на един проект, работата на всеки от докторантите или младите учени да бъде финансирана с 20 000 лева от Европейския социален фонд.