Мнения

Министърът: Бизнесът трябва да бъде мотивиран да инвестира в образование

„Трябва да мотивираме бизнеса да инвестира в образование и да подготвим учебни планове, които да са в съответствие с неговите изисквания и търсене”, коментира проф. Клисарова пред студентите от УНСС.

В редица европейски страни има практика отделни фирми да поръчват на определени университети колко и какви студенти да им обучат, обясни тя.

„Надявам се това да се случи и у нас, ще го поискаме, но зависи и от бизнеса“, коментира по-късно пред медиите министърът.

„Тази година бюджетът за образование го правим не само на основание суми, а на основание политики. Ще има три-четири основни политики, на които трябва да отговори този бюджет, защото най-важното е да има ефект от вложените средства. Не може самоцелно да влагаме пари, само за да кажем, че увеличаваме бюджета“, обясни министър Клисарова.

Тя съобщи, че ще има повишение между 5 и 7 процента на единните разходни стандарта за професионалното образование и за децата със специални образователни потребности.

За да се регулира процесът с недостига на кадри в определено професионално направление държавата може да определи броя на студентите в дадени специалности.

Пазарът на труда и реализацията на кадрите ще имат роля при определяне финансирането на висшето училища, каза още проф. Клисарова.

„Нямам идеята да съкращавам университети. Критериите, по които ще се работи са 11, разделени основно на две групи – първата са академичните специалности, втората са свързани с реализацията на пазара на труда“, категорична беше министър Клисарова в отговор на журналистически въпрос.

Източник: Пресцентър на МОН