Учители

Министърът: Акцентираме на стратегията за развитие на педагогическите кадри

На 19 ноември 2013 г. в МОН се проведе заседание на Обществения съвет към министъра на образованието и науката за обсъждане на начален вариант на проект на Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020).

„Тази стратегия бе разработена с голямо желание. Благодаря на целия екип!“, сподели министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

„Ако искаме да имаме модерно образование, трябва да имаме ефективни учители. Те са ключ към постигане на високо качество на знания у учениците. А целта ни е да повишим функционалната грамотност на нашите деца и това няма как да не мине през преподавателите“.

Според министър Клисарова и най-модерната техника – зали, интерактивни дъски, интернет платформи и дистанционно обучение  – всичко това е необходимо, но не е достатъчно, ако ги няма учителите.