Училища

Министерство дари две училища за деца с нарушено зрение

Десет компютъра и специализиран софтуер получиха учениците от училищата за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София и „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Оборудването се предоставя от ведомството и от Международния съюз по далекосъобщения в рамките на инициатива „Е-достъпност в Централна и Източна Европа – Интернет и цифрова телевизия за незрящи граждани и граждани с намалено зрение“.

Целта е подобряване на достъпа на децата със специфични потребности до обучение и информация. Специализираният софтуер, който симулира човешкото четене на глас или алтернативно взаимодействие чрез Брайлова клавиатура, е предназначен да помогне на хората със специални нужди да извършват ежедневните си задачи.

Възпитаниците на двете училища ще използват дарената техника за подготовка при обучението си – изтегляне на специализирани книги, подготовка за матура и други.

Проектът на Международния съюз по далекосъобщенията е част от европейските регионални инициативи, разработени с участието на България. Основната цел е въвеждане на услуги, които да направят възможно ефективното използване на услугите на информационното общество от хората със зрителни увреждания.