Ученици

Министерството се включи в кампанията “Моят глас е важен“

Министерството на образованието и науката се включва като партньор в кампанията „Моят глас е важен“, организирана от УНИЦЕФ България и Bulgaria ON AIR.

Целта на кампанията е да популяризира  правото на децата да изразяват доброволно, свободно и безопасно своите позиции по всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено, както и да постави на дневен ред етичното отразяване на деца в медиите.

Изследване на УНИЦЕФ, свързано с отразяването на децата в медиите в България, показва сериозни нарушения на правата на децата, когато се отразяват теми, свързани с тях. Например:

–  Не се запазват в тайна личните данни и лицата на деца, които са в риск или под закрила.

– Уязвимите деца – като жертвите и свидетелите на насилие или престъпление – биват подлагани на „обстрел“ от журналистически въпроси, което ги принуждава да се връщат към случилото се и за пореден път да преживяват травмата, т.е. липсва щадящо отношение към децата, както и уважение към личното им мнение и пространство.

– Най-много се нарушават правата на децата онлайн и в печатните издания (заради липсата на регулаторни органи), но най-голям ефект нарушението има, когато се случи по телевизията – заради широкия й обхват и споделянията в социалните мрежи.

Омбудсманът на Р България и Държавната агенция за закрила на детето също са партньори в кампанията „Моят глас е важен“.