Мнения

Министерството на финансите изгради първия в държавната администрация “частен облак“ с Windows Server и System Center

През септември и октомври 2012 г. ИТ екипът на Министерството на финансите (МФ) реализира проект за преминаване към облачна ИТ инфраструктура и прехвърляне на сървърите, ползвани от информационните системи, в новоизграден „частен облак“ с Windows Server и System Center.

Проектът обхваща изграждане на високо надежда конфигурация за подобряване устойчивостта на откази на компонентите за управление на облачната инфраструктура.

Базиран върху System Center и Windows Server, частният облак на Microsoft позволява на администраторите на центровете за данни да разгърнат гъвкава и адаптивна инфраструктура.

„Със скорошното представяне на Windows Server 2012 и System Center 2012, Microsoft значително разшири потенциала си в областта на облачните системи. За нас следващият етап на развитие на ИТ сектора е ерата на частния и публичния облак, където фокусът е върху приложенията, до които потребителите имат нужда от достъп по всяко време, отвсякъде и от всякакви устройства“, заяви Георги Ранделов, изпълнителен директор на Microsoft в България.

Основните цели на първия в държавната администрация проект за преминаване към „частен облак“ са оптимизиране на броя на използваните физически сървъри и осигуряване на възможност за гъвкаво управление на тези ресурси. На следващо място се очаква внедреното облачно решение да осигури подобряване на качеството и ефективността на работата на информационните ресурси на МФ и преразпределяне на сървърните ресурси за максимално кратко време за осигуряване необходимата резервираност.

„Стратегията ни в краткосрочен план е да се възползваме от предимствата на облачните системи, както и да постигнем по-добра производителност и надеждност на инфраструктурата. Светът се променя бързо и услугите, които хората искат да получат, все повече зависят от информационните технологии. След реализирането на този проект, Министерство на финансите разполага с инфраструктура, която може да реагира динамично и предсказуемо. Това позволява на мен и колегите ми да бъдем по-ефективни във всекидневната си работа. Смятам, че проектът за изграждане на частен облак с Windows Server и System Center допринася значително за постигането на тази ефективност във всекидневната ни работа. Ключово за успеха на проекта се оказа тясното сътрудничество с Microsoft Consultant Services, съвместно с които изградихме архитектурата и внедрихме решението в първата му фаза“, заяви Ивайло Манджуков, директор на дирекция „Информационни системи“ на Министерство на финансите.

След реализацията на проекта ИТ екипът на МФ очаква намаляване на броя на ползваните физически сървъри и оптимизация на цялостния сървърен ресурс, както и намаление на цената за поддръжка. Това се равнява на редуциране на сървърите с 25% и на месечната поддръжка с 2500 лв. месечно.

С глобалната премиера на Windows Server 2012 през септември т.г. Microsoft представи и резултати от предварително проучване, проведено сред 70 организации, внедрили Windows Server 2012 още преди наличието на финалната версия на ОС. Компаниите, участвали в изследването, заявяват, че очакват средно 52% намаление на сривовете, 41% по-малко време за внедряване на нови работни процеси, и спестяване на 15 часа работно време годишно на служител. 91% от компаниите в проучването очакват намаление на труда за администриране на сървъри и 88% по-малко време за управление на мрежи.

През последните 20 години, Microsoft изгради някои от най-големите центрове за данни в света, които осигуряват работата на много от големите световни облачни услуги. Опитът, натрупан при управлението на тези огромни центрове за данни, формира основата за частния облак на Microsoft. Частният облак споделя много от характеристиките на публичния облак като обединяване на ресурсите, самообслужване, еластичност и заплащане само на използваните ресурси, но добавя и възможността организациите да имат пълен контрол над своите данни и процеси.