Мнения

Министерството на просветата: Първо концепция, после законопроект за образованието!

Изцяло нова концепция за развитие на училищното образование подготвят работни групи в просветното ведомство. Тя е различна от законопроекта, беше пуснат за обсъждане от министър Игнатов миналата година.

„Замразихме събирането на предложения по законопроект за училищното образование от 2010 г. и започваме да градим концепция за нова нормативна уредба“, заявява в интервю за „Труд“ зам. министърът на просветата Милена Дамянова.

Едно от интересните неща в концепцията е предложението децата в началните класове да повтарят, ако имат слаби оценки. То обаче още не се е обсъждало официално, тъй като се очаква разгорещен спор по темата. Желанието на администрацията е в прогимназията да отиват подготвени деца. В министерството виждат това като основна причина все повече български ученици да не завършват средното си образование.

Не е изключен и вариантът с премахване на оценките по предметите от първи до четвърти клас, както беше до преди няколко години. Поддръжниците на това смятат, че децата излишно се превръщат в бележкати от малки. Вместо Слаб 2 или Отличен 6, учителите да изписват с думи оценката си.

„Да не забравяме, че едно от решенията на ЕК е, че сред причините за ранното отпадане от училище е повтарянето на определени класове. Задавам въпроса дали повтарянето на клас гарантира усвояването на знания. Как детето ще се чувства в ранните си години, как ще бъде прието в класа? Няма ли по презумпция да създадем аутсайдери? От друга страна, гилдията смята, че ако на това дете не му бъде помогнато, то после не се справя и отпада. Ще търсим разумно решение“, обещава Дамянова.

Зам. министърът коментира и темата с оценката за поведение. Според нея трябва да се даде инструмент в ръцете на учителя, чрез който той да се справя с реда в училища. Въпросът е той универсален ли да е за всички деца.

„Училището трябва да стане интересно за учениците. Причината това да не е така е комплексна. Вината е в учебните програми, в учебниците, в ниската мотивация на учителите, в поколенческата разлика между педагозите и съвременните деца, както и в материалната база. Категорично промяна тук няма да настъпи, ако приемем нов закон. Новата линия ще се усети когато сменим стила на работа, стандартите. Нашите държавни образователни изисквания не мерят ключови компетентности, както е в другите държави, а съдържание. В момента ги актуализираме. Ако не ги променим, рискуваме още лоши резултати от PISA“, казва още Милена Дамянова.

Виж интервюто в „Труд“