Институции

Министерството на образованието работи по създаването на регистър на защитените професии

Работи се по създаването на регистър на защитените професии, съобщи във Велико Търново заместник- министърът на образованието Таня Михайлова.
Тя отбеляза, че механизмът и критериите ще бъдат съобразени с потребностите на регионите, както и с реализацията на кадрите на национално и международно равнище. Според нея в секторите енергетика и машиностроене има най-голяма липса на квалифицирани кадри. Тя посочи, че развитието на професионалното образование е един от приоритетите във формирането на бюджета за 2018 година.

От анализ на министерството за приема след седми клас, около 80 процента от кандидатстващите са посочили като първо желание паралелка в професионална гимназия, което е важна тенденция, посочи още тя. Михайлова припомни, че са организирани шест регионални срещи с работодателите и местната власт, на които са коментирани потребностите на пазара на труда.

Днес представители на Министерството на образованието участват в изнесеното заседание на Постоянната комисия по наука и образование към Народното събрание във Велико Търново. Участниците бяха приветствани от кмета инж. Даниел Панов. Той каза, че в общината преди две години и половина е направено проучване за необходимостта от квалифицирана работна ръка в работещите заводи и предприятия. На базата на данните е започнал процес по разкриване на паралелки в професионалните гимназии, които да отговорят на нуждите.

Месопреработвателните предприятия, хлебозаводите и сладарските цехове са предоставили производствените си бази за стажове и практически обучения, а едно от висшите училища на територията на областта е разработило профилирана специалност, с която завършилите средния курс на обучение могат да продължат своето образование. Подобни примери за взаимодействие на регионално ниво има в сферата на електрониката, високите технологии, работи се и за обезпечаване на нуждите в промишлеността от стругари, шлосери и фрезисти, отбеляза Панов.

Източник: БТА