Министерството на образованието работи по създаването на регистър на защитените професии

Министерството на образованието работи по създаването на регистър на защитените професии

Работи се по създаването на регистър на защитените професии, съобщи във Велико Търново заместник- министърът на образованието Таня Михайлова.
Тя отбеляза, че механизмът и критериите ще бъдат съобразени с потребностите на регионите, както и с реализацията на кадрите на национално и международно равнище. Според нея в секторите енергетика и машиностроене има най-голяма липса на квалифицирани кадри. Тя посочи, че развитието на професионалното образование е един от приоритетите във формирането на бюджета за 2018 година.

От анализ на министерството за приема след седми клас, около 80 процента от кандидатстващите са посочили като първо желание паралелка в професионална гимназия, което е важна тенденция, посочи още тя. Михайлова припомни, че са организирани шест регионални срещи с работодателите и местната власт, на които са коментирани потребностите на пазара на труда.

Днес представители на Министерството на образованието участват в изнесеното заседание на Постоянната комисия по наука и образование към Народното събрание във Велико Търново. Участниците бяха приветствани от кмета инж. Даниел Панов. Той каза, че в общината преди две години и половина е направено проучване за необходимостта от квалифицирана работна ръка в работещите заводи и предприятия. На базата на данните е започнал процес по разкриване на паралелки в професионалните гимназии, които да отговорят на нуждите.

Месопреработвателните предприятия, хлебозаводите и сладарските цехове са предоставили производствените си бази за стажове и практически обучения, а едно от висшите училища на територията на областта е разработило профилирана специалност, с която завършилите средния курс на обучение могат да продължат своето образование. Подобни примери за взаимодействие на регионално ниво има в сферата на електрониката, високите технологии, работи се и за обезпечаване на нуждите в промишлеността от стругари, шлосери и фрезисти, отбеляза Панов.

Източник: БТА

Коментари във Facebook