Ученици

Миниматурите за седми клас са задължителни

Mиниматурите за седми клас са задължителни за всички. За тези, които продължават в досегашното си училище оценката се записва като текуща за годината, а за кандидатстващите е част от състзателния бал.

„Децата сами решават дали да пишат по двете части на изпитния тест или не. Препоръчително е обаче да решават и втората част, тъй като така оценката им ще е по-висока“, обяснява зам.-министъра на просветата Милена Дамянова, цитирана от „Труд“.

Общият брой на децата, които ще бъдат тествани е 56 700. Изпитите са по български език и математика. За елитни гимназии обикновено кандидатстват половината от явилите се. За новите кандидат-гимназисти места ще има в 787 профилирани и езикови паралелки, а 580 са за професионалните (паралелките са от 26 до 28 души).

Все повече нови и атрактивни специалности се откриват в гимназиите. Целта е да се привлекат онези деца, които не желаят да учат езици или математика, а са се ориентирали към взимането на занаят.

По литература

Изпитът ще е разделен на две части – външно оценяване и преразказ на непознат текст. В първия случай ще има 25 задачи, от които може да се събере максимален брой 65 точки. Останалите 35 идват от преразказа. Общото време е два часа и половина (час за задачите и още час и половина за преразказа). Освен на какво ниво са научили българските класици, учениците ще бъдат тествани и за това могат ли да тълкуват тяхната художествена функция. Разбира се от особена важност ще е граматиката, правописът и пунктуацията. Оценяващите ще следят за използването на термини и най-вече за правилната им употреба.

По математика
И тук ще има външно оценяване по първия от двата модула. Въпросите са 25, максималният брой точки – 65. Вторият модул ще се състои от пет задачи с отворени въпроси, които дават общо 35 точки.

За три от задачите от учениците се изисква да напишат кратък числов, символен или словесен отговор, без да привеждат своето решение. Останалите две са с разширен отговор и седмокласниците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена задача. Именно тук ще се оценяват аналитичните способности на учениците.

Ще се следи за познанията по алгебра и геометрия, решаване на линейни уравнения, неравенства и др. По геометрия ще се събират ъгли на многоъгълник, ще се намират лица. Важно е да се знае как се пресмята и процент от дадено число.

Датите
27 май – изпит по български език и литература
30 май – изпит по математика