Учители

Минималната учителска заплата в Македония е с над 2000 евро по-висока от нашата на годишна база

У нас минималната заплата е еднаква за всички учители от всички класове, докато в повечето страни има разлика във възнагражденията, като те нарастват пропорционално на възрастта на учениците, на които се преподава.

В групата на нископлатените учители, заедно с нашите и румънските са и тези в Литва – с минимална годишна заплата за гимназиален учител от 3774 евро, Латвия – 4860 евро. Любопитно е, че в Македония учителят е по-добре платен, отколкото в България – 5654 евро минимално годишно възнаграждение.

У нас размерът на това възнаграждение е 3252 евро.

Това показват данните от последното проучване на образователната мрежа „Евридика“ за учителските и директорските заплати и надбавки през 2014/2015 г., направено сред над 35 държави в Европа.