Мнения

Милена Дамянова ще участва в конференцията “Децата в подкрепа на институциите“

На 9 май 2012 г, от 9:00 часа, в хотел „Дедеман Принцес“, София, заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Милена Дамянова ще участва в конференция на тема „Децата в подкрепа на институциите“, която се организира от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с УНИЦЕФ и със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката, предава пресцентърът на МОМН.

Във форума ще вземат участие още омбудсманът на България г-н Константин Пенчев, представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, председателят на Националното сдружение на общините в страната (НСОРБ) г-н Тодор Попов, областни управители, кметове на общини, членове на НСОРБ, началници на регионални инспекторати по образование, неправителствени организации и представители на Съвета на децата към ДАЗД.

Зам.-министър Дамянова ще разгледа детското участие през призмата на проектозакона за предучилищното и училищно образование.

Целта на кампанията е да се даде възможност на децата пълноценно да участват в процесите на взимане  на решения при разработването на политика за тяхното бъдеще, както и да изградят активно гражданско общество, в което интересите им са от първостепенна важност при решаването на всички засягащи ги въпроси.