Мнения

Милена Дамянова: Успешно се борим със зубренето

Изводите за представянето на четвъртокласниците предстоят, но на база резултатите – като цяло те са се представили по-добре от предходни години, коментира в интервю за „Телеграф“ зам.-министърът на образованието Милена Дамянова.

„Децата са затрупани с фактология. От тях се изисква да научат много факти, а не да ги осмислят. В тази посока трябва да вървим“, смята тя.

„Трябва да наблегнем върху резултатите, които се изискват от тях, а не да ги караме да решават механично задачи. Изборът на задачи за следващите изпити няма да бъде случаен, а ще почива на анализ, аргументация – защо даденият резултат ни е важен, преценка на мястото му в обучението, преценка на важността му за следващите класове“, обяснява още Дамянова.

Според нея вече са направени решителни стъпки за изкореняването на зубренето. Предметите, които ще бъдат външно оценявани ще се запазят същите и догодина.

„Четвъртокласниците имат изключително сериозно отношение към тези изпити. Резултатите от тях служат за мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование“, отбелязва зам.-министърът.

„Външното оценяване в четвърти клас се проверява на училищно ниво. По български език и литература например децата с 0 точки са 48, а децата, получили максималния брой точки (20), са 8824. Дори в регионите, които традиционно се справят слабо с изпита, в момента се отбелязва значителен напредък. Това се случи след серия от мерки, заслугата за които е на регионалните инспекторати“.

Дамянова отбелязва, че има по-високи резултати на втория модул на НВО при седмокласниците. Какво са направили те на изпитите ще стане ясно в понеделник на пресконференция в МОМН.

„Работи се в посока преработване на програмите и постигане на съотношение 60% нови знания и 40% практически занятия и упражнения. Фокусирането върху ключовите компетентности е съществената промяна“, обяснява още тя в интервюто за всекидневника „Телеграф“.