Мнения

Милена Дамянова: Темите за опазване на околната среда са важни за учебните програми

Зам.-министърът на образованието Милена Дамянова участва в работата на кръгла маса „Образование за околна среда“, организирана съвместно с Министерството на околната среда и водите.

Събитието фокусира вниманието върху едно от същностните качества на Проекта на Закон за предучилищното и училищното образование – да образова „активни, концептивни, автономно мислещи млади хора, които умеят да вземат информирани решения в полза на себе си и в полза на общността“, информира пресцентърът на МОМН.

„Действително много са темите, които са свързани с опазване на околната среда, които са залегнали в новите учебни програми в общообразователната подготовка, а всяко едно училище, чрез разширената подготовка, може да обогати тази тематика. Аз изключително много разчитам на колегите от Министерството на околната среда и водите да подпомогнат училищата за разработването на тези програми“, коментира Милена Дамянова.

На събитието бяха представени 11 практики и инициативи, организирани от различни училища, центрове и дружества. Чрез открития диалог участниците имаха възможност да обобщят своя опит в областта на образованието за околната среда в българското училище и обсъдиха нови идеи за опазването й.

Бяха представени национални възможности и приноса на България към общоевропейския процес за насърчаване на образованието за устойчиво развитие и за създаване у младите хора на устойчив модел за отговорно обществено поведение към околната среда.