Учители

Милена Дамянова открива финалния кръг на “Иновативни практики в управление на училището“

На 1 ноември 2012 година, заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова ще даде старт на финалния кръг на Националния конкурс на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието „Иновативни практики в управление на училището“.

Това ще стане в 13:30 часа в Новотел Пловдив – град Пловдив, информира пресцентърът на МОМН.

Организираният от НИОКСО по Национална програма „Квалификация“ конкурс, е свързан с принципите на управлението на образователния процес в училище, и това е водеща тенденция в иновациите, реализирани в образователната сфера.

Конкурсът разкрива много от положителните страни на възможностите за ефективна работа в образователната сфера, които предстои да бъдат популяризирани. Едно от желаните направления за промяна в системата на училищното образование е промяна на нагласите за ефективно партньорство. Като резултат от дейностите по конкурса „Иновативни практики в управление на училището“ многократно са усилени ефектът от заложените идеи и добрите инициативи, заявени в разработката на всеки отбор.