Институции

Методически пособия за противодействие на езика на омразата в начален курс

Националният център за безопасен интернет започна да разпространява по училищата методически пособия за противодействие на речта на омразата сред децата от 1-4 клас. Те включват наръчник за учителя с 10 урочни теми, които бяха изготвени с помощта на педагози от начални училища, и работни тетрадки за учениците.

Тематичните занятия в наръчника са пригодени за деца 1-4 клас и представят задължителен учебен материал по начин, който не само дава знания на децата, но и цели да изгради у тях умения за следване на правила, себепознаване и толерантно общуване с другите. Те работят по темите с помощта и на учебна тетрадка, съдържаща допълнителни упражнения и занятия. Темите са разработени като интерактивни занятия, които предоставят на децата възможността да участват в дискусии, да създават колажи и сценки, чрез които да разбират и осмислят учебния материал през всекидневните си преживявания и така да получат по-добро разбиране за начините, по които се проявява езика на омразата. Методиката предвижда и роля за  родителите, тъй като техният пример е водещ за поведението на децата. Много от заниманията, описани в учебната тетрадка, изискват от родителите да се включат в тях, за да обсъждат с децата си различни теми и да споделят с тях личен опит от различни ситуации.

Преди тяхното издаване, десетте урочни теми бяха изпробвани в над 10 различни училища. Обратната връзка, получена от учителите и родителите на децата, в чиито класове бяха изпробвани уроците, бяха взети в предвид при финализирането на уроците и бяха издадени в аналитичния доклад „Методика за противодействие на езика на омразата в начален курс на образованието“.

Наръчникът за учителя и учебните тетрадки се разпространяват безплатно по заявки от училищата, които трябва само да поемат разходите за доставка. Заявки се приемат на safenet@online.bg до изчерпване на наличното отпечатано количество.

Методиката е разработена в рамките на проекта „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, чиято цел е да противодейства на широкото разпространение на реч на омразата сред децата и тийнейджърите, както в интернет, така и в ежедневния живот.