Мнения

Местен фестивал на ученето през целия живот – област Силистра

Фестивалът е представен от Семинар за ученето през целия живот, Разходка из Дунавски парк с гид, Ден на отворените врати в Русенски университет – филиал Силистра и ателиета за учене на чужди езици.

СЕМИНАР ЗА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Организатор: РИО Силистра
Дата: 20.10.2012 г., събота
Начален и финален час: 09.00 – 11.00 часа
Място на провеждане: Регионална библиотека „Партений Павлович” гр. Силистра
Кратко описание: Представяне на разнообразието от форми за обучение на възрастни и изисквания за организирането и провеждането. Събитието е насочено към учители, обучители, работодатели и граждани.
Предварително записване до 15.10.2012 г. на тел. 0894419563

РАЗХОДКА ИЗ ДУНАВСКИ  ПАРК С ГИД
Организатор: РИО Силистра
Дата: 20.10.2012 г., събота
Начален и финален час: 10:00 – 12:00 часа
Място на провеждане: Дунавски парк гр. Силистра
Кратко описание: Представяне на археологически и исторически забележителности в Дунавския парк и центъра на Силистра. Събитието е насочено към граждани на Силистра.
Предварително записване до 15.10.2012 г. на тел. 0894419563 или 0894419647

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
Организатор: РИО Силистра и Русенски Университет „Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра
Дата: 20.10.2012 г., събота
Начален и финален час: 10:00 – 12:00 часа
Място на провеждане: Русенски Университет «Ангел Кънчев”– Филиал Силистра Кратко описание: Запознаване с материалната база на университета и представяне на възможностите за обучение в университета по предлаганите специалности. Събитието е насочено към ученици и родители на кандидат – студенти
Предварително записване до 15.10.2012 г. на тел. 0894419647

АТЕЛИЕТА ЗА УЧЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Организатор: РИО Силистра
Дата: 20.10.2012 г., събота
Начален и финален час: 10:00 – 12:00 часа
Място на провеждане: ОУ „Отец Паисий“ гр. Силистра
Кратко описание: Ефективно използване на игрови прийоми и ситуации в учебната дейност по чужд език и активизиране интереса на родители и учениците към изучаването на чужд език – английски и японски език. Събитието е насочено към деца и възрастни.
Предварително записване до 15.10.2012 г. на тел. 0894419647