Институции

Местата в университетите – колкото завършващите средно образование

За следващата академична година местата в университетите за образователно-квалификационни степени след средно образование ще бъдат почти колкото броя на зрелостниците. Местата държавна поръчка на практика са завишени спрямо м.г. Това се разбира от проект за решение на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане.

Очакваният брой на завършващите средно образование тази година е 56 737 младежи, а местата за прием в държавните и частни университети за образователно-квалификационни степени след такова се предлага да бъдат 54 731. През учебната 2017/2018 година тези места са били 55 977. Това значи, че сега приемът на практика не е намален, въпреки че в началото на тази академична година се видя, че 40% от местата за първокурсници бяха незаети.

Приемът държавна поръчка леко се увеличава

За учебната 2018/2019 година държавата планира да субсидира обучението на 45 918 студенти в 37 държавни висши училища, от тях 38 704 за образователно-квалификационни степени след средно образование. За предходната е имало 45 584 места държавна поръчка, от които 38 555 за образователно-квалификационни степени след средно образование. Т.е. има леко завишаване на местата държавна поръчка.

Местата срещу заплащане в държавните университети ще бъдат 10 692, от които 6677 след средно образование. Частните университети ще приемат 14 340 студенти, от които 9350 след средно образование. М.г. местата са били 16 159, т.е. има намаление.

Предложеният прием е съобразен с оценката на учебната и научната дейност на висшите училища, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната. Максималният брой студенти е определен въз основа на реализирания през миналата година субсидиран от държавата прием и при спазване методиката за определяне на коефициент на висше училище по професионални направления, посочват от Министерството на образованието и науката (МОН).

Свива се приемът по икономика и управление

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще има 6388 места държавна поръчка, в Университета за национално и световно стопанство – 4419, в Техническия университет – София – 3546. В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще има 3604 места, а в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – 2198.

Свиване на приема очаквано има по направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“, като се очаква нулева година в някои университети. В Софийския университет няма да има прием по „Медицина“. Няма да има прием задочно обучение по „Право“.

Първокурсници няма да се приемат в направление „Икономика“ в Аграрния университет в Пловдив, в университета „Асен Златаров“ в Бургас и в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В първите два няма да има прием по „Администрация и управление“, какъвто няма да има и в Химикотехнологичния и металургичен университет. Прием по „Туризъм“ няма да има в Пловдивския университет и в Шуменския университет, но пък се увеличава приема в университета „Асен Златаров“ в Бургас и в Икономическия университет във Варна.

Повече места, където студентите не искат

В осем направления, в които имат намаляващ брой студенти, но са важни за развитието на отделни сектори на икономиката и обществото, се допуска допълнителен прием. Става въпрос за направленията „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химически технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“, „Педагогика на обучението по…“ и „Религия и теология“.

В Техническия университет в София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна се разрешава прием в три нови направления – „Педагогика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“.
Местата за новите докторанти ще бъдат 2417. За държавните висши училища местата са 2263, за частните – 154, а за научните организации – 290.

За българите от чужбина има 2000 места

Определени са 2000 места за българи от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български висши училища. Има и 40 местата за докторанти. България ще осигури отново и 150 места за обучение на граждани на Република Македония. Предложеният прием е съобразен с организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при проведената информационна кампания в Албания, Косово, Македония, Молдова, Украйна и Сърбия, съобщават от образователното министерство.

Източник: dnevnik.bg