Месечни помощи за дете само ако ходи редовно на училище

Месечни помощи за дете само ако ходи редовно на училище

Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или в училищата.

Промяната ще бъде взета на правителствено заседание.

Изключение ще е при невъзможност поради здравословното състояние на детето.

Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище.

Предвижда се при допускане на отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, месечната помощ да се спира за съответния месец, пише БГНЕС.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се гарантира, че на всички деца, настанени в специализирани институции – не само в домове, а и ползващите социални услуги от резидентен тип (преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип), ще се предоставят месечни средства за джобни разходи.

Тези средства се определят ежегодно от Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на общините.

снимка: Георги Димитров/Нетинфо

Коментари във Facebook