Мнения

Месечни помощи за дете само ако ходи редовно на училище

Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или в училищата.

Промяната ще бъде взета на правителствено заседание.

Изключение ще е при невъзможност поради здравословното състояние на детето.

Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище.

Предвижда се при допускане на отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, месечната помощ да се спира за съответния месец, пише БГНЕС.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се гарантира, че на всички деца, настанени в специализирани институции – не само в домове, а и ползващите социални услуги от резидентен тип (преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип), ще се предоставят месечни средства за джобни разходи.

Тези средства се определят ежегодно от Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на общините.

снимка: Георги Димитров/Нетинфо