Ученици

Мерки за преодоляване на насилието в училище

През изминалата учебна година бяха извършени някои фрапиращи нападения в учебни заведения или близо до тях. От МОН уточниха, че в Закона за предучилищното и училищното образование е казано, че органите на местното самоуправление осигуряват и контролират сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. В партньорство с местните власти, родителите (училищните настоятелства), а във връзка с новия закон и Обществените съвети ще продължи работата по осигуряване на безопасността на учениците.

В голяма част от училищата е създадено видеонаблюдение, поставени са турникети, въведено е дежурство на учители, служители и ученици. Това е и една от често коментираните теми в часа на класа.

От образователното министерство обясниха още, че за създаване на условия за подобряване сигурността в училищата с националните програми за развитие на средното образование за 2016 г. е разработена и одобрена Национална програма „Достъпно и сигурно училище“, като единият от модулите на програмата е насочен към намаляване и свеждането им до минимум на инцидентите с учениците, учителите и персонала в сградите и прилежащите им дворове на държавните училища. Бюджетът на модул „Сигурност“ е в размер на 1,5 млн. лв. и с него ще се финансират дейности по изграждане на системи за контрол на достъпа, сигнално-известителни системи за охрана, системи за видеонаблюдение. 

Източник: novini.bg