Мнения Ученици Училища Учители

Мелихан Чолева: Избрахме „Умни дечица“, защото е достъпен софтуер за потребителите

Мелихан Чолева, директор на ДГ „Ален мак“, гр. Харманли. В нея се отглеждат, възпитават, социализират и обучават 225 деца в двата корпуса , разпределени в десет възрастови групи от яслена възраст до постъпването им в първи клас, от 19 души педагогически персонал .

В момента, в който някой прояви интерес към платформата, екипът зад нея дава възможност бързо, професионално и по човешки да се обучим по нея. Определено има желание  и възможности у учителите да използват технологии при работа с децата. Трябва да се подходи професионално и с подходящи технически средства, актуални за времето. За родителите е удобство, че могат да работят с нея в подходящо за тях време, когато детето пожелае“, казва Мелихан Чолева.

Снимки: личен архив и ДГ „Ален мак“

Как работите със софтуера и с платформата за дидактически интерактивни игри и ситуации в детските градини „Умни дечица“ ?

– Започнахме работа с нея по време на дистанционното обучение. Избрахме този софтуер, защото е достъпен за потребителите. В момента, в който някой прояви интерес към платформата, екипът зад нея дава възможност бързо, професионално и по човешки да се обучим по нея. Като екип имахме някои въпроси по софтуера на платформата, но имаме уверението на екипа, че ще работи по тях.

Как учителите ви възприеха платформата?

– Започнаха с интерес, с вълнение дали ще се справят, но е нужно само време, в което да се ориентират и научат. Родителите също се отнесоха с много ентусиазъм и отговорност към възможността да работят с тази платформа. За тях е удобство, че могат да работят с нея в подходящо за тях време, когато детето пожелае.

Кои са най-интересните ситуации за децата?

– Активността, която се регистрира в платформата, показва ясно интереса им. Анкета след края на дистанционното обучение показва висока удовлетвореността. Щом е възможно платформата да се ползва и на таблет, ще я интегрираме в образователния процес и програма и в обучението наживо., в ежедневието си.

Според Вас какво е мястото на технологиите в обучението в детските градини?

– Определено има желание у учителите да използват технологии при работа с децата, но са нужни ресурси и устройства. Трябва да се подходи професионално и с подходящи технически средства, актуални за времето.  Живеем с Алфа-поколение и технологиите са част от живота им. Държавно-образователният стандарт е такъв, че всяко дете би се справило, така че надграждането е работа на учителите и родителите. Днешните деца са много умни и будни.