Ученици

Международно съзтезание за ученици

 
Включете се в състезанието за безопасен Интернет през 2008 г.
 
„Животът онлайн е такъв, какъвто го правите вие”
 
Дали Интернет е положителен или отрицателен фактор в днешния свят? Дали мобилните телефони служат единствено за осъществяване на връзка между хората? Можем ли да вярваме на всичко, което виждаме в Интернет? Дали поведението ни в Интернет е различно от това във „физическия” свят? По какъв начин поведението ни влияе върху онлайн-средата?
 
Младите хора са поканени да изразят вижданията си по тези и други аспекти на виртуалния свят чрез създаване на мултимедиен проект за състезанието по безопасен Интернет през 2008 г.
 
Каним участниците да работят по групи и да използват своя опит и иновативност, за да илюстрират своята онлайн реалност. Те трябва да посочат подходящата възрастова категория 5–10 г., 11–14 г.  или 15–19 г. Състезанието е отворено за училища, младежки групи, клубове, образователни институции и други.
 
Децата от възрастовата категория 5–10 г. се приканват да създават материали в електронен формат (плакати, брошури, комикси, пощенски картички и др.), които могат да бъдат отпечатани. Участниците в другите 2 възрастови категории ще създават аудио-визуални материали като филми, видеоклипове за мобилни телефони, музика, песни, презентации на PowerPoint или други подобни проекти.
 
Помислете за това, към кого желаете да ги адресирате – към вашите връстници или към възрастните? Това ще ви помогне за правилната насоченост на вашето електронно послание за безопасен Интернет.
Ако желаете да вземете участие в състезанието, изпратете e-mail до вашия национален център за безопасен Интернет, функциите на който в България изпълнява Горещата линия за безопасен Интернет web112.netна адрес hotline@online.bg, като в полето за тема на писмото напишете „wewillparticipate”. Това не е регистрация, а просто ще ни даде представа относно броя на участниците, което ще ни улесни при организирането на процеса за подбор.
 
Ключови дати
 
14-20 януари 2008 г. – Регистрирайте се и качете вашия проект в галерията на проекта – Ден на безопасния Интернет.
21-25 януари 2008 г. – подбор на националните победители, които ще участват в европейския турнир.
1-7 февруари 2008 г. – електронно гласуване за подбор на паневропейскитепобедители.
12 февруари 2008 г. – Ден на безопасния интернет – обявяване на общоевропейските победители.
 
Допълнителна информация, както и материали от предишните конкурси, можете да видите на страницата на Деня на безопасния Интернет: