Мнения

Международно обучение “Младежта по време на мир“

Международната академия за младежки лидери (IYLA), базирана в Истанбул, е пространство за неформално образование, изграждане на капацитет и повишаване на лидерските умения за младежта.

IYLA организира международното обучение „Младежта по време на мир „, което ще се проведе от 22-ри до 28 септември 2014 г. в Истанбул и ще събере 30 участници (20 международни и 10 участници от Турция).

Обучението ще се проведе на базата на опита и знанията на експерти и преподаватели от Habitat Center for Development and Governance и UNICEF.

Обучението има за цел да развие капацитета, уменията и опита на участниците за разбиране и дефиниране на понятия като идентичност, стереотипи, дискриминация, насилие, конфликти и укрепване на мира, както и значението им в изграждането на мира, преобразуването на конфликти и анализа на конфликти.

Могат да кандидатстват млади хора на възраст между 15-29 години от Централна и Източна Европа, ОНД и MENA.

Покриват се храна, настаняване и пътни разходи.

Краен срок 27 август 2014 г.

Още информация