Ученици

Международно биенале на изкуствата за деца в Канагава

Японската асоциация за международно сътрудничество (JOCA)  обявява конкурс за участие в 17 издание на „Международно биенале на изкуствата за деца“, Канагава, Япония.

В конкурса могат да участват деца на възраст между 4 и 15 години (навършени към 1 април 2012 г.)

Темата на творбата е отворена, като тя трябва да бъде собствено произведение, а кандидатите  да не са участвали с нея в предишен конкурс. В конкурса се участва само с една рисунка. Няма да бъдат приемани съвместни творби или част от поредица от творби.

Срокът за изпращане на творбите е от 1 септември 2012 г. до 30 ноември 2012 г. Кандидатите следва да изпратят творбите си по пощата, като същите изпратени по Е-mail няма да се приемат.

Пощенски адрес за изпращане на творбите: Secretariat, the 17th Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition, Japan Overseas Cooperative Association c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship 1-2-1 Kosugaya, Sakae-ku, Yokohoma 247-0007, Japan.

Кандидатите следва да попълнят всички необходими полета на формуляра за кандидатстване, като той трябва да бъде прикрепен на гърба на творбата.

Комисия от жури ще стартира разглеждането на творбите в началото на м. март 2013 г., а победителите ще бъдат избрани в края на м. април 2013 г.

За допълнителна информация относно материалите, които могат да се използват за творбите, размерът им, изтегляне на формуляр за участие, провеждането на церемонията по награждаване на победителите и всякакви други въпроси относно конкурса можете да откриете на следния уебсайт: http://www.earthplaza.jp/biennial/