Ученици

Международна младежка конференция, 24-30 ноември, Брюксел

Добрич набира младежи за участие в Международна младежка конференция на високо равнище от 24 до 30 ноември 2014 г. в Брюксел. Темата на конференцията е решаване на конфликти чрез дипломация и развиване на лидерски умения.

Организаторите покриват всички разходи за настаняване, храна и самолетни билети до Брюксел и обратно. В програмата са включени посещение на забележителностите на Брюксел и квартала с Европейските институции, посещение на Парламентариума, посещение на Европейския Парламент и срещи с евродепутати, запознаване с основните функции на европейските институции, работа в международни екипи от седем европейски държави и разработване на мирен договор.

Необходимо е:
– Да сте на възраст между 16 и 26 г.
– Да владеете отлично английски език
– Да имате отлични комуникационни умения
– Да участвате в цялата конференция активно и да проявявате интерес към дипломация и решаване на конфликти

Кандидатства се с попълнена апликационна форма и мотивационно писмо на английски език и автобиография, които се изпращат на вниманието на Кита Бончева на e-mail:

kittybon@yahoo.co.uk
Таксата за участие е 95 евро.
Тел. за връзка: 0888 887857

Краен срок: 15 септември 2014 г.

Апликационна форма